ربات افزار ، پلی بین رویا و واقعیت 

ربات افزار پلتفرم جامع  ساخت و تولید ، آموزش و فروش قطعات و تجهیزات در زمینه های  الکترونیک ، مکانیک ، برنامه نویسی ، پرینتر سه بعدی ، رباتیک .