به علت نوسانات شدید قیمت ارز، ثبت سفارش قطعات فیزیکی به صورت تلفنی انجام می گردد. 021-88140188

X

ربات افزار کامپوننت !

دیگه راحت می تونی با دانلود کامپوننت های آماده پروژه هاتو سرهم کنی تو از قبیل فایل های کتابخانه التیوم فایل های معماری فایل های صنعتی فایل های رباتیک و الکترونیک

کتابخانه پروتئوس ماژول ESP32 nodemcu

کتابخانه پروتئوس

کتابخانه پروتئوس باتری

کتابخانه پروتئوس

کتابخانه پروتئوس ماژول بازر

کتابخانه پروتئوس

کتابخانه پروتئوس nodemcu

کتابخانه پروتئوس

کتابخانه پروتئوس ماژول سنسور PH

کتابخانه پروتئوس

نظر مشتریان