[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”359px” bg=”928″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” bg_pos=”0% 60%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

درباره ربات افزار

درباره ربات افزار

ربات افزار از سال 88 به عنوان یک تیم دانش آموزی شروع به فعالیت کرد که سال های اول هدف شرکت مسابقات رباتیک و برنامه نویسی بود در سال های بعدی ربات افزار در بستر اینترنت مشغول به تولید محتوای آموزشی شد که تجربه و علم بدست آمده بعد از آزمون خطاهای زیاد را انتقال دهد در سال 91 تیم ربات افزار مشغول به برگزاری کلاس های آموزشی کرد تا در انتقال تجربه یک گام فراتر رود در سال های بعد فروشگاه و سایت تخصصی خود را افتتاح کرد تا سال 95 در این سال ربات افزار با افزایش تجربه و دانش خود وارد صنعت شد و محصولات خارجی که وارداتی بود را بومی سازی میکرد و با کارخانه جات متعددی همکاری میکرد در سال 98 تصمیم بر این شد که در عرصه آموزشی و صنعتی، گامی بزرگ و تحولی عظیم ایجاد کند که ربات افزار امروز شکل گرفت

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap]

[title style=”bold-center” text=”فعالیت های ربات افزار در سال های مختلف”]

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1122″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

سال 1398 – 1400

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

در این سال ها ربات افزار وارد صنعت شد و محصولات خارجی که وارداتی بود را بومی سازی میکرد و با کارخانه جات متعددی از جمله گاز های طبی ایران ، تشک ماتیسا ، اریا صنعت نوین ، ارشیا سیستم ، سیماران ، سازمان های دولتی از قبیل وزارت نفت ، وزارت ارتباطات ، سپند و … همکاری میکند

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

سال 1395 – 1398

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

از سال 1395 ربات افزار در حال تلاش برای اماده سازی پلتفرم آنلاینی است که تمام خدمات خود را  در بستر بهتر ارائه دهد و در این پلتفرم نقش های زیادی برای کسب در آمد دیده شده که از دانشجویان تا نحقیق و مهندسین در زمینه رباتیک کسب در آمد کنند.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1051″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”165″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(255, 209, 71)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

سال 1393 – 1395

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

در این سال ها ربات افزار وارد اینترنت شد و  فروشگاه انلاین قطعات رباتیک و الکترونیک افتتاح کرد و با توجه به منابع که داشت با توان بالا قطعات مختلف وارد کرد که عمده مشتریان ما شرکت های واسط شرکت نفت ، شرکت های وابسته برق ، دانشگاه ها ، شرکت های زیر ساخت و تولید بوده است.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

سال 1391 – 1393

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

در این سال ها ربات افزار موفق به برگزاری 130 کلاس موفق در زمینه  رباتیک ، بازی سازی ، برنامه نویسی (ACM) و… شده و مسئول برگزاری 3 دوره مسابقات شکوفا شهر داری ، مسابقات سلام کاپ ، تیم اجرای مسابقات ایران اپن و… بوده است.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1075″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1074″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(41, 191, 218)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(41, 191, 218)” color=”light”]

سال 1388 – 1391

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

در این سال ها ربات افزار یک تیم 30 نفره برنامه نویسی ، الکترونیک ، مکانیک ،شیمی ، بیوتکنولوژی ، نانو و… بوده که در  مسابقات مختلف داخل و خارج از ایران شرکت میکردند و بیش از 1300 مقام مختلف زمینه های مختلف کسب شد.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap]