نمایش 1–12 از 31 نتیجه

کتابخانه پروتئوس

برای طراحی و آنالیز مدارات الکتریکی شما می توانید از کتابخانه پروتئوس انواع برد های توسعه، ماژول ها و سنسورهای آنالوگ و دیجیتال کمک بگیرید تا پیش از صرف هزینه برای خرید قطعات، مدار خود را شبیه سازی کرده و عملکرد بخش های مختلف آن را بررسی کنید و با صرف کمترین زمان و هزینه ایرادات مدارتان را رفع نمایید.

علاوه برای شما میتوانید در ارائه طرح اولیه پروژه های تحصیلی و کاری خود از کتابخانه پروتئوس قطعات، ماژول ها، برد های توسعه و سنسور هایی که عملکردشان کاملا به واقعیت نزدیک است، استفاده نمایید.

با این کار شما میتوانید یک تصویر ذهنی شفاف از عملکرد بخش های مختلف پروژه تان، در ذهن اساتید، مشتریان و کارفرمایان خود ایجاد نمایید. همچنین شما میتوانید با شبیه سازی طرح اولیه مدار مدنظرتان، ایده خود را با همکارانتان به اشتراک بگذارید و جنبه های مختلف آن را بررسی نمایید!

اما برای این کار شما به کتابخانه پروتئوس نیاز دارید که علاوه بر ظاهر گرافیکی مشابه، بتوانند عملکرد برد توسعه، ماژول یا سنسور آنالوگ و دیجیتال شما را کاملا مشابه نمونه فیزیکی آن شبیه سازی کند.

برای مثال کتابخانه پروتئوس شما باید با انواع کنترلر ها سازگار باشد تا شما بتوانید از آن برای شبیه سازی مدارات مختلف کمک بگیرید. علاوه بر این اگر کتابخانه نمونه شبیه سازی شده یک سنسور است علاوه بر داشتن  خروجی آنالوگ یا دیجیتال (در برخی موارد هر دو) باید دارای حساسیت قابل تنظیم نیز باشد!

برای طراحی و آنالیز مدارات الکتریکی شما می توانید از کتابخانه پروتئوس انواع برد های توسعه، ماژول ها و سنسورهای آنالوگ و دیجیتال کمک بگیرید تا پیش از صرف هزینه برای خرید قطعات، مدار خود را شبیه سازی کرده و عملکرد بخش های مختلف آن را بررسی کنید و با صرف کمترین زمان و هزینه ایرادات مدارتان را رفع نمایید.

علاوه برای شما میتوانید در ارائه طرح اولیه پروژه های تحصیلی و کاری خود از کتابخانه پروتئوس قطعات، ماژول ها، برد های توسعه و سنسور هایی که عملکردشان کاملا به واقعیت نزدیک است، استفاده نمایید.

با این کار شما میتوانید یک تصویر ذهنی شفاف از عملکرد بخش های مختلف پروژه تان، در ذهن اساتید، مشتریان و کارفرمایان خود ایجاد نمایید. همچنین شما میتوانید با شبیه سازی طرح اولیه مدار مدنظرتان، ایده خود را با همکارانتان به اشتراک بگذارید و جنبه های مختلف آن را بررسی نمایید!

اما برای این کار شما به کتابخانه پروتئوس نیاز دارید که علاوه بر ظاهر گرافیکی مشابه، بتوانند عملکرد برد توسعه، ماژول یا سنسور آنالوگ و دیجیتال شما را کاملا مشابه نمونه فیزیکی آن شبیه سازی کند.

برای مثال کتابخانه پروتئوس شما باید با انواع کنترلر ها سازگار باشد تا شما بتوانید از آن برای شبیه سازی مدارات مختلف کمک بگیرید. علاوه بر این اگر کتابخانه نمونه شبیه سازی شده یک سنسور است علاوه بر داشتن  خروجی آنالوگ یا دیجیتال (در برخی موارد هر دو) باید دارای حساسیت قابل تنظیم نیز باشد!