تونل ضد عفونی کننده

گیت هوشمند ضد عفونی کننده جهت ضد عفونی کردن اشخاص در اماکن پر رفت نصب وآمد استفاده می شود …

157ar
158ar22
gate esteghlal
576AR52
گیت هوشمندضدعفونی کننده 

تونل ضد عفونی کننده جهت ضد عفونی کردن اشخاص در اماکن پر رفت نصب وآمد استفاده می شود . محلول ضد عفونی کننده بی ضرر وبر پایه آب که از طریق نازل افشانه آب پاش به پیرامون شخص به مدت 16تا120 ثانیه اسپری می شود که قابل تنظیم است که باعث ضد عفونی شدن شخص ،و خیس نشدن شخص می شود. ذرات میکرونی با فشار زیاد به پیرامون شخص اسپری شده که موجب ضد عفونی شدن شخص می شود .

مشاوره و خرید : 88140188-021

گیت هوشمند ضد عفونی کننده

گیت هوشمند ضد عفونی کننده جهت ضد عفونی کردن اشخاص در اماکن پر رفت وآمد مانند: نصب و استفاده می شود . محلول ضد عفونی کننده بی ضرر وبر پایه آب که از طریق نازل افشانه آب پاش به پیرامون شخص به مدت 16تا120 ثانیه اسپری می شود که قابل تنظیم است که باعث ضد عفونی شدن شخص ،و خیس نشدن شخص می شود. ذرات میکرونی با فشار زیاد به پیرامون شخص اسپری شده که موجب ضد عفونی شدن شخص می شود .با هر سری شارژ مخزن از محلول آب و ضد عفونی تعداد 1000تا1500 نفر به صورت اتوماتیک و در سریعترین زمان ضد عفونی می شوند.

قابلیت تنظیم بودن زمان اسپری کردن محتوت ضد عفونی و فشار اسپری این محصول، در بهینه کردن مصرف مواد ضد عفونی کردن تاثیر به سزایی دارد.

گیت هوشمند ضد عفونی کننده اتوماتیک157AR

مشخصه مقدار
uvلامپ 2عدد
افشانه آب پاش 1عدد
سنسور هوشمند ورود و خروج 1عدد
مخزن الکل 20لیتری
پمپ آب 1عدد
ابعاد 2متر طول و اندازه عرض نسبت به سفارش
تغذیه 220v


یک سال گارانتی
               

گیت هوشمند ضد عفونی کننده اتوماتیک157AR

مشخصه مقدار
نوار LEDقرمز 2عدد
افشانه آب پاش 1عدد
سنسور هوشمند ورود و خروج 1عدد
مخزن الکل 1عدد
پمپ آب 1عدد
ابعاد 2متر طول و اندازه عرض نسبت به سفارش
220V تغذیه

یک سال گارانتی                

157ar scaled

گیت هوشمند ضد عفونی کننده اتوماتیک587AR

مشخصه مقدار
افشانه آب پاش 8عدد
سنسور هوشمند ورود وخروج 1عدد
مخزن محلول ضد عفونی کننده نسبت به سفارش
پمپ آب 2عدد
تغذیه 220V
ابعاد 2مترطول و عرض نسبت به سفارس

یک سال گارانتی

گیت هوشمند ضد عفونی کننده 567AR

مشخصه مقدار
نوار uv 2عدد
افشانه آب پاش 2عدد
سنسور هوشمند ورود و خروج 1عدد
مخزن الکل 1عدد
پمپ آب 1عدد
ابعاد 2متر طول و اندازه عرض نسبت به سفارش
تغذیه 220V

یک سال گارانتی 

576AR52

گیت هوشمند ضد عفونی کننده 158AR

مشخصه مقدار
نوار uv 4عدد
سنسور هوشمند ورود و خروج 1عدد
ابعاد 2متر طول و اندازه عرض نسبت به سفارش
تغذیه 220V

یک سال گارانتی

نمونه کار ها

کافه ایوان

یک دستگاه گیت ضد عفونی کننده اتوماتیک در ابعادسفارش شده و نصب شده با عمل کردن عالی وضد عفونی کردن  اشخاص.

باشگاه استقلال

یک دستگاه تونل ضدعفونی کننده اتوماتیک در ابعاد سفارش شده نصب گردید که مورد توجه تیم باشگاه استقلال گردید.

هتل هما

یک دستگاه گیت ضد عفونی کننده اتوماتیک در ابعادسفارش شده و نصب شده با عمل کردن عالی وضد عفونی کردن  اشخاص.