0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0 ورود / عضویت
0 ورود / عضویت

بایگانی‌ها

ربات افزار

      void setup() { // initialize digital pin 13 as an output. pinMode(13, OUTPUT); } // the loop function runs over and over again forever void loop() {...
 
ادامه مطلب
ربات افزار

    اخطار! متن مربوط به یک اخطار /* Analog Input Demonstrates analog input by reading an analog sensor on analog pin 0 and turning on and off a light...
 
ادامه مطلب
آموزش رباتیک

آموزش رباتیک

آموزش https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/ https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/https://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/ Vhttps://wordpress.org/plugins/crayon-syntax-highlighter/ رباتیک تبریک! متن مربوط به انجام یک عملیات موفق برای اینکه  مفهوم  آموزش رباتیک رو بخوبی درک کنیم ، اول باید با علم رباتیک بیشتر آشنا...
 
ادامه مطلب

سنسور پرده ی آسانسور

سنسور پرده ی آسانسور از قطعات ایمنی آسانسور میتوان به سنسور پرده ی آسانسور درب کابین آسانسور اشاره کرد. که  قابلیت تشخیص موانع در مسیر ورودی کابین را دارد و...
 
ادامه مطلب