کلید واکی تاکی ۶ پین

850 تومان

نحوه عملکرد این نوع کلید ها به این صورت است که تا زمانی که دست شما بر روی کلید است جریان برقرار است و به محض رها کردن کلید جریان قطع میشود.

موجود در انبار