کابل HDMI

13,000 تومان

این کابل  می تواند حجم بالایی از اطلاعات دیجیتال را بین دو منبع منتقل نماید. کابلهای HDMI  تا ۱۰Gbps  پهنای باند را ارائه می دهد 

موجود در انبار