پین هدر رنگی نری ۱*۴۰

2,500 تومان

استفاده از پین هدر در مدار های الکترونیکی اصولا برای دستیابی راحت تر به پایه های کوچک قطعات و یا قابلیت استفاده از سیم در PCB هاست.

موجود در انبار