پل دیود ۸ آمپر

12,000 تومان

پل دیودی برای عمل یکسوسازی در مدارات تغذیه استفاده میشود و پل دیودی GBU808 قدر است ولتاژ۸۰۰ با جریان ۸ آمپر را یکسو نمایید.

موجود در انبار