ماژول تشخیص اثر انگشت Fingerprint Recognition

200,000 تومان

ویژگی ها:

  • پایدار
  • کاربردی
  • ثبت انواع توابع اثر انگشت
  • تطبیق اثر انگشت 
  • جستجوی اثر انگشت

موجود در انبار