ماژول تبدیل صوت به KY-037) TTL)

6,900 تومان

آین ماژول یک سنسور میکروفن صدا با حساسیت بالا برای آردوینو است.

موجود در انبار