قلع آساهی ۱۰۰گرمی و ۲۵۰ گرمی

23,000 تومان49,000 تومان

قلع آسایی ۶۳/۳۷ بالاترین کیفیت را نسبت به سایر قلع های موجود در بازار است.

قلع ۱۰۰ گرمی= قطر سیم ۰٫۸میلی متر

قلع ۲۵۰ گرمی = قط سیم ۱میلیمتر

پاک کردن