سنسور دما و رطوبت DHT22

25,000 تومان

سنسور رطوبت DHT22، یک سنسور عالی جهت سنجش دما و رطوبت هواست،

این سنسور از دو سنسور تشکیل شده است ، یک سنسور رطوبت خازنی و یک مقاومت گرمایی.

یک تراشه بسیار ساده نیز درون آن وجود دارد که تبدیل آنالوگ به دیجیتال را انجام می دهد و خروجی دیجیتال را تولید می کند.

موجود در انبار