سنسور دما و رطوبت DHT11

6,500 تومان

سنسور رطوبت و دمای DHT11 به دلیل قیمت پایین، اندازه کوچک و کارایی مناسب،مصرف کم انرژی و انتقال سیگنال به مسافتی بیش از ۲۰ متر، آن را به یکی از بهترین گزینه ها جهت استفاده در پروژه

های مختلف، بدل کرده است.

موجود در انبار