سازه های مکانیکی سوراخ دار ربات

60 تومان180 تومان

سازه مکانیکی معمولاً به گونه ای ساخته می شود که همه حالاتی که ربات در آن قرار خواهد گرفت را پشتیبانی نماید.

پاک کردن