تگ جاکلیدی RFID 125Khz

1,500 تومان

تگ و یا کارت RFID، شامل یک مدار الکترونیکی است زمانی که تگ در نزدیکی  کدخوان ( RFID Reader ) قرار می گیرد

موجود در انبار