نمایش یک نتیجه

25,000 تومان
6,500 تومان

دما و رطوبت

سنسور تشخیص سطح آب

7,400 تومان
7,000 تومان
7,500 تومان

آردوینو

پک ۳۷ سنسور

140,000 تومان

دما و رطوبت

سنسور دما LM335

5,500 تومان