0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0 ورود / عضویت
0 ورود / عضویت

308 بازدید

 

 

قطعات مورد نیاز
تست
6 عدد

 

void setup() {
 // initialize digital pin 13 as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
}
 
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(222);            // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(220);            // wait for a second
}
void setup() {
 // initialize digital pin 13 as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
}
 
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(222);            // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(220);            // wait for a second
}

😰😰😰😰😰😰 د 😠😠🧐

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://robotafzar.com/?p=1854
اشتراک گذاری:
هادی رحمتی
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.