نکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت سوم

به نام خدا

نکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت سوم

با نکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت سوم در خدمت شما دوستان عزیز هستم .

در دو قسمت قبلی با بسیاری از دستورات کاربردی آشنا شدیم و در این بخش که بخش پایانیآموزش ترمینال می باشد ،

با برخی دستورات کاربردی دیگر و نصب نرم افزار synaptic آشنا می شویم .

 • فشرده سازی و آرشیو فایل

به صورت پیش فرض لینوکس از فرمت های tar ، gz ، bz2 و zip برای فشرده سازی

و آرشیو استفاده میکند و دستورات آن را نیز پشتیبانی میکند .

لینوکس از فشرده ساز Gzip برای کار با فرمت های tar.gz و gz و از فشرده ساز Bzip2 برای کار با فایل های فشرده با فرمت tar.bz2 استفاده میکند .

 

tar -cvf file.tar Files : ساخت یک فایل با فرمت tar

( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده و بجای Files نام و یا نام و ادرس فایل یا فولدر مورد نظر را وارد کنید ) .

 

tar -xvf file.tar : استخراج محتویات یک فایل با فرمت tar ( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده مورد نظر را وارد کنید ) .

 

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ tar -cvf test1.tar t1.txt
t1.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test1.tar test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ rm t1.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test1.tar test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ tar -xvf test1.tar
t1.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test1.tar test2 test.txt

 

 

tar -cvfz file.tar.gz Files : ساخت یک فایل با فرمت tar.gz

( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده و بجای Files نام و یا نام و ادرس فایل یا فولدر مورد نظر را وارد کنید ) .

 

tar -xvfz file.tar.gz : استخراج محتویات یک فایل با فرمت tar.gz

( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده مورد نظر را وارد کنید ) .

 

tar -cvfj file.tar.bz2 Files : ساخت یک فایل با فرمت tar.bz2

( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده و بجای Files نام و یا نام و ادرس فایل یا فولدر مورد نظر را وارد کنید ) .

 

tar -xvfj file.tar.bz2 : استخراج محتویات یک فایل با فرمت tar.bz2 ( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده مورد نظر را وارد کنید ) .

 

zip –r file.zip Files : ساخت یک فایل با فرمت zip

( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده و بجای Files نام و یا نام و ادرس فایل یا فولدر مورد نظر را وارد کنید ) .

 

unzip file.zip : استخراج محتویات یک فایل با فرمت tar.bz2 ( بجای file نام و یا نام و آدرس فایل فشرده مورد نظر را وارد کنید ) .

 

 • جستو جو

find “*filename*” : جستو جوی filename در نام فایل های موجود در مسیر فعلی ( بجایfilename کلمه مورد نظر را وارد کنید )

find dir –name filename : جستو جوی فایل مورد نظر در مسیر مورد نظر

( بجای dir آدرس مسیر مورد نظر و بجای filename نام فایل مورد نظر را وارد کنید )

 

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test1.tar test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name temp
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name t1
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name t1.txt
./t1.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
r1 r1.txt RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test1.tar test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name t1
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name t1.txt
./t1.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name r1
./r1
pi@raspberrypi:~/Desktop $ find -name r1.txt
./r1.txt

 

 

locate file : یافتن فایل مورد نظر در مسیر فعلی ( بجای file نام فایل مورد نظر را وارد کنید )

grep pattern file : جستو جوی عبارت در فایل مورد نظر ( بجای file نام فایل مورد نظر را وارد کنید ) .

grep pattern dir : جستو جوی عبارت در فایل های موجود در شاخه مورد نظر ( بجای dir آدرسمسیر مورد نظر را وارد کنید ) .

grep –r pattern dir : جستو جوی عبارت در فایل های موجود در شاخه مورد نظر به صورت بازگشتی ( بجای dir آدرس مسیر مورد نظر را وارد کنید ) .

command | grep pattern : جست و جوی عبارت در دستور خروجی

 

 • شبکه و اینترنت

ifconfig : نمایش لیست ip تمامی دستگاه های متصل به شبکه ( شامل wifi ، lan ، شبکه های vpn و … )

 

pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.88.238 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
    inet6 fe80::812b:b556:b684:1a65 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b8:27:eb:19:dc:1b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 50253 bytes 2627522 (2.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 111 overruns 0 frame 0
    TX packets 8280 bytes 5724621 (5.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 85 bytes 5286 (5.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 85 bytes 5286 (5.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether b8:27:eb:4c:89:4e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

 

 

ping host : گرفتن پینگ از ادرس یا میزبان مورد نظر ( بجای host ، آی پی و یا ادرس وب وارد میکنیم )

whois domain : گرفتن اطلاعات دامنه ( مالک دامنه ، آی پی ، دی ان اس سرور و … )

dig domain : دریافت اطلاعات dns دامنه

wget file : دانلود یک فایل از اینترنت

wget  -c file : ادامه دانلود کردن یک دانلود متوقف شده .

 

 • ssh

پروتکل ssh برای ارتباط و کنترل سیستم از راه دور استفاده می شود که به صورت پیش فرض ssh از پورت شماره ۲۲ استفاده می کند .

ssh user@host : اتصال به میزبان مورد نظر با نام کاربری مورد نظر ( بجای user نام کاربری و بجای host ادرس را وارد میکنیم.

سپس از شما پسوورد نام کاربری که وارد کردید پرسیده می شود . )

ssh –p port user@host : اتصال به میزبان مورد نظر با نام کاربری مورد نظر و پورت مورد نظر ( بجای port شماره پورت را وارد کنید )

 

 • نصب کننده apt ( این دستورات باید با sudo اجرا شوند )

apt-get install package : نصب بسته مورد نظر ( بجای package نام بسته را قرار دهید )

apt-get update : بروز رسانی لیست تمامی بسته های موجود  در مخازن

apt-get upgrade : آپگرید همه بسته های نصب شده به نسخه جدید تر

apt-get check : بررسی وضعیت پیش نیاز ها

apt-get chache search package : جستو جوی بسته مورد نظر

apt-get clean : پاک کردن cache که شامل بسته های deb دانلود شده توسط ابزار apt

 

ابزار نصب کننده گرافیکی synaptic :

نرم افزار synaptic در واقع یک ابزار گرافیکی برای نصب بسته های مورد نظر می باشد

و به همان مخازنی دسترسی دارد که خط فرمان دسترسی دارد .

بنا براین میتوان گفت این برنامه یک محیط گرافیکی برای ابزار apt می باشد .

 

نصب synaptic:

ابتدا ترمینال را باز کرده و سپس به ترتیب دستورات زیر را وارد کنید .

 

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install synaptic

 

و سپس صبر کنید تا نصب انجام شود .

در صورت موفق بودن نصب باید در start -> preferences -> synaptic package manager آیکون برنامه synaptic رو ببینید .

همچنین میتوانید از دستور gksudo synatics هم استفاده کنید یا به مسیر start -> run رفته و synaptics را تایپ کنید تا برایتان باز کند .

نکته مهم تر اینکه synaptic ممکن است گاهی در اجرا به مشکل بر بخورد .

جهت جلوگیری از این مساله کار های زیر را به ترتیب انجام دهید .

 

 1. به منوی استارت رفته و درقسمت preferences روی synaptic کلیک راست و گزینه  properties را انتخاب کنید .

سپس سربرگ desktop entry را انتخاب کرده و در کادر جلوی command قبل از synaptic-pkexec ، عبارت gksudo را تایپ میکنیم ،

یعنی بجای synaptic-pkexec خواهیم داشت :

gksudo synaptic-pkexec

 

 

 1. وارد ترمینال شوید و دستور زیر را وارد کنید :

                                              sudo nano /usr/share/applications/synaptic.desktop

به انتهای متن رفته در خطوط آخر Exec=synaptic-pkexec را پیدا کنید .

سپس مطابق مرحله قبلیsynaptic-pkexec را به gksudo synaptic-pkexec تغییر دهید ، بنا براین خواهیم داشت :

 

 

Exec=gksudo synaptic-pkexec

 

حالا نصب و راه اندازی synaptic تمام شد .

حال شما میتوانید به راحتی به جست و جو و نصب بسته هایمورد نیاز خود بپردازید .

جمع بندی :

درنکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت سوم با دیگر دستورات کاربردی ترمینال

و نصب و راه اندازی نرم افزار synaptic آشنا شدیم .

با توجه به سه آموزش قبلی ، مجموع آنها با این آموزش میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر با لینوکس، سیستم عامل رزپبیان و ترمینال آشنایی داریم ،

تنظیم و کار با آنهارا فرا گرفته ایم .

در آموزش بعدی میخواهیم به شخصی سازی رزپبیان و معرفی اجمالی ابزار ها ، منو ها و نرم افزار های نصب شده پیش فرض در رزپبیان بپردازیم .

 

موفق و پیروز باشید

شما عزیزان میتوانید برای حمایت از ربات افزار و همچنین دریافت فیلم و اخبار تکنولوژی عضو کانال تلگرامی ربات افزار شوید

 

[wp_ulike]
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید:
تعداد علاقه مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده اند: 0 نفر
دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *