مسابقات ملی آزاد آستارا

اولین دوره مسابقات ازاد استارا

لیگ های  اولین دوره مسابقات ملی آزاد آستارا :

 

 

لیگ مسیریاب ویژه

لیگ مسیریاب ساده

لیگ پرنده

لیگ اختراعات و ابتکارات

لیگ اختراعات و ابتکارات دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مسابقات رباتیک و ربوکاپ را با ما دنبال کنید.!